Cursos online

Els cursos online són cursos que es fan per internet des de qualsevol lloc.

Els nostres cursos no impliquen cap horari concret, cada participant va al seu ritme, i pots realitzar el  curs a l’hora que desitgis i el dia de la setmana que et vagi bé.

Hi ha dos tipus de cursos;

Els cursos teòrics, on hi ha

 • Tota l’explicació, sigui escrita amb imatges il·lustratives, o bé amb vídeos.
 • En aquests cursos no hi ha propostes d’activitats ni correccions per part de la persona formadora.
 • Et pots matricular als cursos que desitgis, no hi ha cap mínim.
 • Tampoc cal matricular-se de forma simultània a més d’un curs. Pots anar fent els cursos un darrere l’altre.
 • La durada és de quinze hores.
 • La plataforma estarà oberta un mes. Durant aquest mes pots accedir al curs i descarregar-te tot el material que vulguis.
 • Si durant el curs, creus que t’ajudaria més un curs amb exercicis, pots fer el canvi, pagant l’import establert.

Els cursos teòric-pràctics;  on a més a més de tot el que hi ha en els cursos teòrics hi ha:

 • Exercicis pràctics, on el participant podrà comprovar si el que ha après ho sap aplicar.
 • Tutorització d’una persona formadora, que us ajudarà en tot el procés.
 • La durada és de 40 hores
 • La plataforma estarà oberta durant un mes i mig.

Hi ha un curs per cada competència.

Es poden fer totes les combinacions que el participant valori segons les pròpies necessitats.  ES poden realitzar uns cursos teòrics i altres pràctics.

Un curs online de teoria de 15 hores: 17,00 €

Un curs online de teoria i pràctica de 40 hores: 52,00 €

Pas d’un curs teòric al mateix teòric-pràctic: 40 €

Informació sobre els cursos:

Nivell mitjà

Nivell bàsic