Cursos online

Els cursos en línia són cursos que es fan per internet des de qualsevol lloc.

Els nostres cursos no impliquen cap horari concret, cada participant va al seu ritme, i pots realitzar el  curs a l’hora que desitgis i el dia de la setmana que et vagi bé.

Hi ha dos tipus de cursos;

Els cursos teòrics, on hi ha

 • Tota l’explicació, sigui escrita amb imatges il·lustratives, o bé amb vídeos.
 • En aquests cursos no hi ha propostes d’activitats ni correccions per part de la persona formadora.
 • Et pots matricular als cursos que desitgis, no hi ha cap mínim.
 • Tampoc cal matricular-se de forma simultània a més d’un curs. Pots anar fent els cursos un darrere l’altre.
 • La durada és de quinze hores.
 • La plataforma estarà oberta un mes. Durant aquest mes pots accedir al curs i descarregar-te tot el material que vulguis.
 • Si durant el curs, creus que t’ajudaria més un curs amb exercicis, pots fer el canvi, pagant l’import establert.

Els cursos teòric-pràctics;  on a més a més de tot el que hi ha en els cursos teòrics hi ha:

 • Exercicis pràctics, on el participant podrà comprovar si el que ha après ho sap aplicar.
 • Tutorització d’una persona formadora, que us ajudarà en tot el procés.
 • La durada és de 40 hores
 • La plataforma estarà oberta durant un mes i mig.
 • Obtenció d’un certificat de superació del curs

Hi ha un curs per cada competència.

Es poden fer totes les combinacions que el participant valori segons les pròpies necessitats.  Es poden realitzar uns cursos teòrics i altres pràctics.

Informació sobre els cursos