Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials són aquells que tenen una part presencial, i una part en línia.

Es poden treballar des de 3 cursos a 8 cursos corresponents a cada una de les competències.

La part presencial consta de 4 hores, més mitja hora de descans, on:

  • Presentació de les proves ACTIC.
  • Explicació i tutorització de la plataforma on hi ha els cursos.
  • Pràctica individual acompanyada en el desenvolupament dins del campus.

La part en línia consta d’un o més cursos on la persona participant va llegint textos de teoria, o mirant vídeos.

Si el curs té part pràctica, el participant va realitzant els exercicis i va comprovant si funciona el que ha après o no.

En tot el procés, hi ha una persona formadora pendent de l’evolució individual.

Consulteu la informació dels cursos online.

Segona part presencial, realització del control de la Generalitat. Abans es realitza una hora de formació i repàs.

On es pot fer la part presencial:

  • En qualsevol capital de comarca.
  • En qualsevol població de més de 50.000 habitants.

Per a poder fer un curs semipresencial cal ser 10 persones com a mínim.

Es pot fer la inscripció individual, amb un pagament de reserva de plaça de 50 €. Si en el termini de dos mesos no s’ha arribat als 10 participants, es retornaran íntegrament els 50 €.

Informació sobre els cursos

Nivell mitjà

Nivell bàsic

Preus:

Part presencial combinada amb cursos teòrics (no hi ha exercicis a fer):
Curs presencial
amb 3 cursos teòrics
Curs presencial
amb 4 cursos teòrics
Curs presencial
amb 5 cursos teòrics
161,00 €

 

178,00 € 195,00 €
Curs presencial
amb 6 cursos teòrics
Curs presencial
amb 7 cursos teòrics
Curs presencial
amb 8 cursos teòrics
212,00 € 229,00 € 273,00 €

 

Part presencial combinada amb cursos teòrics i pràctics:
Curs presencial amb
2 cursos teòrics i pràctics
Curs presencial amb
3 cursos teòrics i pràctics
Curs presencial amb
4 cursos teòrics i pràctics
214,00 €

 

266,00 € 318,00 €
Curs presencial amb
5 cursos teòrics i pràctics
Curs presencial amb
6 cursos teòrics i pràctics
Curs presencial amb
7 cursos teòrics i pràctics
370,00 € 422,00 € 474,00 €