Millora contínua

En tots els nostres cursos apliquem la millora contínua.

– Avaluem a partir de:

 • Observació directa de la mateixa persona formadora.
 • Observació d’altres persones de l’equip.
 • Recollida de dades de les diferents enquestes de valoració.
 • Recollida de dades dels diferents missatges que ens arriben amb crítiques.
 • Missatges que ens arriben remarcant aspectes positius.

– Què avaluem:

 • Avenços o canvis o noves propostes en l’enfocament dels cursos.
 • Possibles canvis de programari informàtic.
 • Canviant programari propietat per programari lliure.
 • Possibles usos del masculí com a genèric.
 • Esmentant, si cal, nous referents en algun curs.
 • Possibles falles d’ortografia i/o gramàtica.

– Com ho fem:

 • Repassen el curs en la totalitat persones alienes a la persona formadora.
 • Es proposen i/o es realitzen els canvis necessaris.

– Quan ho fem:

 • Quan un curs és nou en una avaluació inicial
 • Durant el primer any fem dues revisions.
 • A partir del segon any, fem una revisió bianual.

Si detectes algun error o tens alguna proposta de millora, escriu-nos a: aprenonline@gmail.com

Indicant:

 • Número i nom del curs.
 • Lloc on és l’errada.
 • L’errada.
 • Proposta de millora.

Moltes gràcies